اظهارنامه مالیاتی عملکردسال1399

با عنایت به حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذی، ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی میباشد .

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email